Từ ngày 18/2/2012 đến 26/2/2012, các chuyên ngành đào tạo thạc sỹ của khoa Ngữ văn đã tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ cho cao học khóa 18 thuộc các chuyên ngành Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Lý luận và PP dạy văn và Tiếng Việt, Lý luận ngôn ngữ.