Trong 2 ngày 21, 22/2/2012 khoa Ngữ Văn đã tổ chức  bảo vệ luận văn thạc sỹ  cho học viên cao học khóa  17 chuyên ngành VHVN đặt tại trường ĐH Sài Gòn. Tham gia hội đồng đánh giá có các nhà khoa học đến từ trường Đại học Sài Gòn, Đại học Luật TP HCM,  Viện nghiên cứu KHXH tại TP HCM và trường Đại học Vinh. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, ngiêm túc theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục - Đào tạo, 15 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ.  Trong đó, có 6 học viên đạt  kết quả 9,5/10 điểm.