THỨ

NGÀY

               SÁNG

                CHIỀU

           TỐI

 

 

 

2

 

 

 

21/8

7h30: Lớp CT1 (SV ngành SP) học tuần SHCD đầu khóa; Hội trường A

8h, Hội ý đầu tuần; TP: BCN, Trợ lý đào tạo, Trợ lý HSSV, VPK, Cố vấn học tập, Bí thư các Chi bộ, Bí thư LCĐ, tại phòng BCN.

 

 

13h30: Lớp CT1 (SV ngành Báo chí) học tuần SHCD đầu khóa; Hội trường A

 

19h30: Lớp CT1 (SV ngành SP) học tuần SHCD đầu khóa; Hội trường A; Lớp CT5 (ngành Báo chí), tại A4-201

 

 

3

 

22/8

 

 

7h30: Lớp CT1 (SV ngành SP) học tuần SHCD đầu khóa; A4-201.

 

13h30p, Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học; tại phòng họp A, nhà A1.

Cán bộ toàn khoa

19h30: Lớp CT1 (SV ngành SP) học tuần SHCD đầu khóa; A4-202

 

 

4

 

23/8

 

 

6h, Cán bộ tập trung tại cổng trường, đi du lịch miền Tây Nghệ An.

13h30, Lớp CT5 (ngành Báo chí), tại A4-201

19h30: Lớp CT1 (SV ngành SP) học tuần SHCD đầu khóa; Hội trường A;

 

 

5

 

24/8

 

 

14h, Hội nghị góp ý xây dựng quy định đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ, tại phòng họp tầng 2, NĐH.

19h30: Lớp CT1 (SV ngành SP) học tuần SHCD đầu khóa; A4-201; Lớp CT5 tại A4-202

 

 

 

6

 

 

25/8

 

 

   

13h30, Lớp CT1 (ngành SP ), học TSHCD đầu khóa, tại A4-201

19h30: Lớp CT5 (SV ngành Báo chí) học tuần SHCD đầu khóa,

A4-202

 

7

 

26/8

 

 

   

 

   

 

 

CN

 

27/8