THỨ

NGÀY

               SÁNG

             CHIỀU

        TỐI

 

 

 

2

 

 

13/11

7h45, Giao lưu vơi nhà Thơ Vượng Trọng, tại tầng 8-NĐH, toàn thể cán bộ và sinh viên.

8h, Hội ý đầu tuần; TP: BCN, Trợ lý đào tạo, Trợ lý QLSV, Cố vấn học tập, Bí thư các Chi bộ, Bí thư LCĐ, tại phòng BCN.

15h, Giao ban công tác HSSV, tại phòng họp tầng 6, NĐH, thầy Đức.

 

 

 

 

3

 

 

 

14/11

 

 

      

-14h, Hội thảo-tập huấn về nội dung, kế hoạch khảo sát năng lực, nhu cầu bồi dưỡng giáo viên…; tại phòng họp A, nhà A1; Theo Thông tri triệu tập.

-14h, Tập huấn thiết kế Home Page cho cán bộ; tại phòng họp tầng 8, NĐH, Cán bộ toàn khoa.

 

 

4

 

15/11

 

 

 

 

19h30p, Họp Chi bộ cán bộ, tổng kết công tác Đảng, năm 2017, tại VPK.

 

5

 

16/11

 

 

 

 

 

 

6

 

 

17/11

 

8h, Mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nan, tại Hội trường A; Thông tri triệu tập.

-14h, Hội cựu giáo chức toạ đàm kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo VN, tại phòng họp tầng 8, NĐH

-17h30p, Cán bộ toàn khoa, Chi Hội cựu giáo chức toạ đàm 20/11 tại VPK; Liên hoan tại KS Phượng Hoàng.

 

 

 

7

 

 

18/11

 

 

 

 

 

CN

 

19/11