THỨ

NGÀY

               SÁNG

                CHIỀU

             TỐI

 

 

 

2

 

 

 

13/3

8h, Hội ý đầu tuần; TP: BCN, Trợ lý đào tạo, Quản lý HSSV, VPK, Cố vấn học tập, Bí thư các chi bộ, Bí thư LCĐ, tại phòng BCN.

 

 

15h, Giao ban công tác HSSV, tại phòng 6, tầng 6, thầy Đức.

 

19h, Tập huấn Hội thi Olympic toàn quốc các môn Mác-Lenin và Tư tưởng HCM, tại nhà A1: phòng họp, phòng 204; theo thông tri triệu tập.

 

3

 

14/3

 

 

 

 

19h, Hội thi rèn nghề cấp khoa, năm học 2016-20117, tại Hội trường A.

 

4

 

15/3

 

 

7h55p, Thao giảng cấp Trường đánh giá gv tập sự Lê Thị Thu Hiền, tại phòng 502, B2. TP: BCN, Bộ môn Báo chí.

 

 

 

 

5

 

 

16/3

 

 

 

19h,30p, Họp chi bộ cán bộ, tại Văn phòng khoa.

 

6

 

17/3

 

 

   

 

 

 

7

 

18/3

 

7h, 30p, Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên, năm học 2016-2017, tại Hội trường A.

13h, 30p, Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên, năm học 2016-2017, tại Hội trường A.

 

 

CN

 

19/3

 

 

6h, cán bộ có mặt ở cổng Trường, đi Con Cuông -Anh Sơn - Thanh Cương.