THỨ

NGÀY

               SÁNG

                CHIỀU

             TỐI

 

 

 

2

 

 

 

08/5

9h, Hội ý đầu tuần; TP: BCN, Trợ lý đào tạo, Quản lý HSSV, VPK, Cố vấn học tập, Bí thư các chi bộ, Bí thư LCĐ, tại phòng BCN.

 

 

15h, Giao ban công tác HSSV, tại phòng 6, tầng 6, thầy Đức.

 

 

3

 

09/5

 

 

 

17h, Họp các lớp trưởng sinh viên khóa 53, hệ kỹ sư, khóa 54, hệ Sư phạm và Cử nhân, tại phòng họp A, nhà A1.

19h, Sinh hoạt lớp phiên tháng 5. Các lớp khóa 54 và 55. TP: Tất cả SV, GVPT, TLQLSV, Bí Thư LCĐ

 

4

 

10/5

 

 

8h, 15p, Nhà trường làm việc với Tổng thư kí mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á, tại Hội trường A, theo giấy mời.

14h, Họp các chủ nhiệm đề tài trọng điểm CDIO năm 2017, tại phòng họp tầng 2, NĐH; thầy Điền, cô Hà.

19h, Sinh hoạt lớp phiên tháng 5. Các lớp khóa 55, 56. TP: Tất cả SV, GVPT, TLQLSV, Bí Thư LCĐ

 

 

 

5

 

 

 

11/5

 

 

 

 

 

6

 

12/5

 

 

   

 

 

 

7

 

13/5

 

 

 

 

 

CN

 

14/5