Kế hoạch, thời gian, địa điểm:

Lớp

Giáo viên phụ trách

Thời gian

Địa điểm

Số lượng SV

53A

ThS. Lê Thu Hiền

19h thứ 4 ngày 08/06/2016

A2-103

55

53B

TS. Ngô Thị Quỳnh Nga

19h thứ 4 ngày 08/06/2016

A2-102

25

54B

TS. Lê Thanh Nga

19h thứ 4 ngày 08/06/2016

A2-201

13

54A

TS. Biện Thị Quỳnh Nga

19h thứ 4 ngày 08/06/2016

A2-202

58

54BC

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

TS. Nguyễn Hoài Nguyên

19h thứ 4 ngày 08/06/2016

A2-203

17

55A1

ThS. Nguyễn T Thanh Trâm

19h thứ 4 ngày 08/06/2016

A2-204

47

55A2

ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu

19h thứ 5 ngày 09/06/2016

A3-102

53

55BC

ThS. Lê Hà Phương

TS. Đặng Lưu

19h thứ 5 ngày 09/06/2016

A3-103

45

56A1

TS. Lê Thị Sao Sao Chi

ThS. Đinh Xuân Đức

19h thứ 5 ngày 09/06/2016

A3-104

41

56A2

TS Nguyễn Thị Ngọc Hà

PGS.TS Phan Huy Dũng

19h thứ 5 ngày 09/06/2016

A3-201

45

56BC

TS. Biện Thị Quỳnh Nga

 

19h thứ 5 ngày 09/06/2016

A3-203

65

II. Nội dung họp lớp phiên tháng 6 năm 2016 (7 nội dung cần triển khai)

1. Tiếp tục thu hồ sơ để đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 (đối với các lớp chưa nạp về khoa) gồm:

            - Phiếu đánh giá rèn luyện của từng sinh viên;

            - Phiếu nhận xét nội – ngoại trú (tất cả các thành viên của lớp – không trừ ai)

            - Bảng tổng hợp rèn luyện theo lớp:

            - Biên bản họp đề nghị của lớp

            Lưu ý: hồ sơ đóng thành quyển có bìa cứng (sắp xếp đúng trình tự các loại biểu mẫu theo quy định).

2. Thông báo, rà soát và đính chính những sinh viên có trong danh sách của Trạm ý tế đã gửi file để xác và có biện pháp xử lý đối với những sinh viên không tham gia  mua bảo hiểm ý tế bắt buộc năm học 2015 - 2016

            Tải file về in ra và thông báo cho tất cả các thành viên của lớp biết, nếu có gì chưa đúng phản ánh lại cho cô Yến ( Trạm y tế - Trường Đại học Vinh)  theo số điện thoại sau: 0976 619889.

3. Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học  2015 – 2016.

Đề nghị các lớp cam kết không vi phạm Quy chế thi. Những sinh viên nào vi phạm Quy chế thi khoa và Nhà trường sẽ đánh giá rèn luyện ở mức không quá Trung bình. Những lớp có sinh viên vi phạm Quy chế thi lớp đó không được đánh giá xếp loại ở mức Xuất sắc tốt, BCS và BCH không được khen thưởng các danh hiệu.

Mẫu danh sách cam kết gồm các trường thông tin như sau:

Danh sách lớp.... ngành ký cam kết không vi phạm quy chế học tập, thi 2015- 2016

TT

Họ và tên

Mã SV

Lớp/Ngành

Ký cam kết

1

 

 

 

 

                                                                                                                        Lớp trưởng

4. Thực hiện nếp sống văn hóa học đường

            Đề nghị Lớp trưởng các lớp thông báo cho các thành viên của lớp mình treo thẻ khi  đến trường (đi sinh hoạt lớp, đi học, đi thi, đi lên gặp gỡ thầy cô, làm việc với cán bộ, giảng viên, sinh viên trong khu vực của trường).  Giáo viên phụ trách các lớp và BCS, BCH có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, ghi lại những sinh viên không có thẻ, không treo thẻ để báo cáo lại với  Trưởng khoa (qua biên bản họp lớp  tháng 6).

5. Triển khai cập nhật các thông tin cá nhân trên phần mềm CMC:

            Hiện trên phần mềm Quản lý người học theo hệ thống tín chỉ (CMC) trong trang cá nhân của từng sinh viên có nhiều trường thông tin còn để trống như: số tài khoản, số CMND, ngày vào đoàn, ngày vào đảng, Hộ khẩu thường trú (Xóm/khối, xã/phường, huyện/TP, tỉnh); địa chỉ tạm trú,…. Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu sinh viên cập nhật đẩy đủ và chính xác các thông tin trong trang cá nhận của mình. Đến ngày 15/5/2016 nêu sinh viên nào chưa cập đủ nhà trường và khoa sẽ xử lý theo Quy chế công tác SV.

6. Chuẩn bị cho Lế Bế giảng và tốt nghiệp ra trường đối với sinh viên khóa 53.

            Đề nghị các lớp khẩn trương hoàn thành chương trình học, các khoản nợ tập thể, cá nhân; cập nhật các thông tin cá nhân trong trang cá nhận trên phần mềm Quản lý đào tạo CMC đồng thời thường xuyên liện hệ với khoa, với thầy Đức, Cô Hằng (VPK), cô Hiếu (trợ ý đào tạo), cô Biện Nga (cố vấn học tập) để được tư vấn, giúp đỡ và hoàn thành các nhiệm vụ của sinh viên trước khi ra trường.

+ Dự kiến  Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết khóa học 53 và tuyên dương sinh viên Xuất sắc.

Thời gian:  vào 14 giờ ngày 12/06/2016

Địa điểm:  tại Hội trường A.

Thành phần tham dự: Tất cả cán bộ, giảng viên; Sinh viên các lớp đang học tại khoa.

+ Dự kiến  Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng kết khóa học 53 và tuyên dương sinh viên Xuất sắc.

Thời gian:  vào 19 giờ ngày 17/06/2016

Địa điểm:  tại Sân khấu Nhà công nghệ cao

 Đề nghị Lớp trưởng thông báo dự kiến này để sinh viên lớp mình biết chủ trương và kế hoạch của khoa.

7. Kế hoạch coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

            Đến nay chưa có chỉ tiêu về học viên và sinh viên tham gia coi thi THPT Quốc gia 2016, Vì thế, khi có chỉ tiêu điều động khoa sẽ thông báo cụ thể danh sách và những sinh viên tham gia coi thi vào họp thư điện tử (email) của các lớp trưởng. Lớp trưởng có trách nhiệm thường xuyên check mail để xem và thông báo cho các thành viên của lớp mình.

Lưu ý: Phiên họp lớp tháng 6 là phiên cuối cùng các lớp hành chính tổ chức họp của năm học 2015- 2016. Vì thế đề nghị các lớp rà soát, ghi chép lại biên bản;  không để tháng nào trống không ghi, yêu cầu giáo viên phụ trách lớp mình ký và nhận xét đầy đủ, nạp lại sổ cho khoa chậm nhât 12/6/2016 để khoa tổng hợp và nạp cho Nhà trường.

Đề nghị Lớp trưởng tải các file thầy Đức đã gửi vào hộp thư của BCS lớp,  in ra và triển khai nghiêm túc các nội dung trên tại phiên họp lớp tháng 6/2016, đồng thời ghi chép các nội dung đã triển khai vào sổ ghi biên bản họp hàng tháng;  điểm danh những sinh viên không dự họp để có cơ sở đánh giá rèn luyện cho học kỳ 2/2016.

Trân trọng cám ơn!

                                                                                                                                             Nghệ An, ngày 31  tháng 6 năm 2016

TRƯỞNG KHOA                                                                                                             Người xây dựng kế hoạch

 

 

 

Nguyễn Hoài Nguyên                                                                                                                   Đinh Xuân Đức