Thực hiện Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Vinh chuyển phương thức tuyển sinh theo ngành sang phương thức tuyển sinh theo nhóm ngành theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học. Theo sự chỉ đạo của nhà trường, khoa Sư phạm Ngữ Văn chịu trách nhiệm quản lý nhóm ngành Sư phạm Xã hội trong hai năm học đầu tiên của Khóa 57.

Trong 3 ngày 8,9,10 tháng 9, khoa Sư phạm Ngữ Văn đã đón tiếp gần 400 lượt nhập học từ các chuyên ngành sư phạm: Sp Ngữ Văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Điạ lý, Sư phạm Chính trị và Sư phạm Giáo dục tiểu học tại văn phòng khoa. Dưới sự chỉ đạo của thầy Th.S Đinh Xuân Đức, quản lý công tác chính trị học viên, sinh viên và sự giúp sức của các bạn sinh viên tình nguyện đang học tại khoa Sư phạm Ngữ văn, các bạn tân sinh viên khóa 57 được hướng dẫn tận tình và nhập học nhanh chóng.

Theo kế hoạch, sinh viên khóa mới sẽ bắt đầu học chính thức từ ngày 19/9 và tiến hành họp lớp, đại hội chi đoàn trong các tuần học tiếp theo.

Một số hình ảnh trong buổi đón tiếp khóa 57 nhóm ngành Sư phạm xã hội nhập học tại văn phòng khoa Sư phạm Ngữ Văn: