Với báo cáo đầy đủ, chi tiết gần kín 6 trang giấy A4, TS Nguyễn Hoài Nguyên nêu nổi bật bức tranh tổng thể các kết quả đã thực hiện của cán bộ, giảng viên toàn khoa trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 về các lĩnh vực cụ thể như: công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ; công tác sinh viên; công tác giảng dạy, đào tạo; công tác NCKH và tự bồi dưỡng. Cụ thể:
Trong học kỳ 1, cán bộ giảng dạy toàn khoa đã thực hiện 4176.95 giờ, trong đó: bộ môn Văn học: 1257.35  giờ; bộ môn Lý luận văn học và PPGD Ngữ văn: 1407.6 giờ; bộ môn Ngôn ngữ: 1080.0 giờ, bộ môn Báo chí: 432.0 giờ
Về công tác nghiên cứu khoa học: toàn khoa công bố 42 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, các tạp chí các trường đại học, các tạp chí hội chuyên ngành, các tạp chí văn nghệ địa phương, các sách, kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học. Số bài báo trong các bộ môn là: Ngôn ngữ: 07 bài, bộ môn Văn học: 17 bài, bộ môn Lý luận văn học và PPGD Ngữ văn: 16 bài và 01 cuốn sách sắp xuất bản, bộ môn Báo chí: 02 bài. Giảng viên công bố nhiều bài báo: TS. Lê Hồ Quang 9 bài, TS. Đặng Lưu 6 bài, ThS. Hồ Thị Vân Anh 4 bài, TS. Nguyễn Hoài Nguyên 4 bài, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh 3 bài, PGS,TS Biện Minh Điền 3 bài, TS. Lê Thanh Nga 3 bài, v.v..
Ngoài các bài bào đã được đăng, một số cán bộ trong khoa còn tham gia thực hiện đề tài các cấp: TS Nguyễn Thị Ngọc Hà thực hiện đề tài “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam tiếp cận CDIO”; PGS.TS Biện Minh Điền thực hiện đề tài “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Văn học Việt Nam đại cương tiếp cận CDIO”. 
        Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Hội đồng KH-ĐT Khoa đã xác định 14 học phần cốt lõi cho hai ngành đào tạo của Khoa (mỗi ngành có 07 học phần cốt lõi) để chuẩn bị đăng kí đề tài NCKH cấp Trường trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Các học phần khác (không cốt lõi) sẽ triển khai biên soạn theo chỉ đạo của Nhà trường (thanh toán theo chi tiêu nội bộ). 03 đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên  đã nghiệm thu đạt kết quả tốt. Có 02 đề tài sinh viên (do TS Biện Thị Quỳnh Nga, ThS Nguyễn Thị Hoài Thu hướng dẫn) được chọn để tham gia xét chọn cấp Trường, tham dự Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường, trong đó 01 đề tài đạt giải khuyến khích.
    Đề tài cấp Bộ (năm 2016) của TS Đặng Lưu. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá tốt, cần hoàn chỉnh báo cáo tổng kết đề xuất bản.
Chuẩn bị tái cấu trúc, khoa đang tổ chức bản thảo, dự kiến đầu tháng 02/2018 ra ba đầu sách: Những trang văn để lại, 02 tập, Ngôn ngữ và văn chương một chặng đường nghiên cứu; mỗi tập trên 400 trang.
        Trong học kỳ 1 nhiều giảng viên của khoa đã tham gia các Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế như HTKH quốc gia như Hội thảo của Trường Đại học Mahasarakham (Thái Lan), Hội thảo về Nghiên cứu quản lí giáo dục tại Indonesia; Hội thảo quốc tế về ngữ học lần thứ III do Viện Ngôn ngữ tổ chức (4/2017); Hội thảo quốc tê Phê bình sinh thái: tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu do Viện văn học tổ chức (11/2017); Hội thảo quốc tế Đào tạo bồi dưỡng giáo viên THPT, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm do Trường Đại học Vinh tổ chức; Hội thảo Cần thay đổi về quan niệm dạy học Ngữ văn ở ngành sư phạm để đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới do Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức (12/2017), v.v.. TS Nguyễn Thị Thanh Hiếu, ThS Hồ Thị Vân Anh đã đọc báo cáo tại các HTKH Quốc tế ở Indonesia và Thái Lan. Các giảng viên Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Hồ Thị Vân Anh, Lê Thị Sao Chi, Nguyễn Hoài Nguyên, Biện Thị Quỳnh Nga có báo cáo tham gia HTKH quốc tế (bằng tiếng Anh). PGS.TS Hoàng Trọng Canh đã gửi bài bằng tiếng Anh cho 01 tạp chí ở Thái Lan, sắp công bố 01 bài báo bằng tiếng Anh trên một tạp chí chuyên ngành TW.
         Chuẩn bị xuất bản 04 đầu sách, trong đó 03 đầu sách của tập thể và 01 đầu sách của PGS.TS Phan Huy Dũng.
      Công tác sinh viên của khoa được đánh giá tốt, Trợ lý quản lý sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà trường giao đúng tiến độ, đảm bảo chính xác, kịp thời. Nhìn chung không có sinh viên nào có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đa số sinh viên có ý thức trau dồi phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Liên chi đoàn, liên chi hội có nhiều hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thiết thực giúp sinh viên rèn luyện các năng lực nghề nghiệp.
      Hoạt động trau dồi nghề nghiệp của cán bộ, rèn nghề của sinh viên có những chuyển biến tích cực. Hội thi NVSP và thi nghề cấp Khoa có nhiều cải tiến về hình thức và nội dung nên đạt kết quả tốt. Các đội thi đã giành được kết quả cao.
Công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường, tiến hành kiện toàn các bộ môn. Tiến hành sáp nhập bộ môn Văn học Việt Nam với Văn học nước ngoài thành bộ môn Văn học và đề nghị Nhà trường bổ nhiệm Trưởng bộ môn. Có hai trưởng bộ môn mới được bổ nhiệm, đó là TS Nguyễn Hoài Nguyên, Trưởng bộ môn Báo chí; PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng bộ môn Văn học. Việc bố trí, sắp xếp trợ lý đào tạo, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp Báo chí phù hợp với khả năng của cán bộ.  Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa đã mạnh dạn giao việc cho các giảng viên trẻ nhằm tạo nguồn cán bộ quản lý cho đơn vị ở những nhiệm kỳ tiếp sau. Việc sắp xếp, phân công giảng dạy ở các bộ môn, nhìn chung hợp lý, đảm bảo định mức lao động cho các cán bộ, giảng viên. Công tác quản lý ở tổ bộ môn và BCN khoa có những cải tiến nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo và các hoạt động khác của đơn vị. Chuyên viên văn phòng, trợ lý quản lý sinh viên nhiệt tình và có kinh nghiệm nên đã giúp cho BCN điều hành tốt công việc.
Bên cạnh các kết quả đạt được, đồng chí Trưởng khoa cũng  đã trình bày những  định hướng nhiệm vụ cho học kỳ 2 Năm học 2017 - 2018, toàn ngành, trong đó có Nhà trường và đơn vị sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, về đổi mới cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lí nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo lộ trình, Nhà trường tiếp tục tái cấu trúc, thành lập một số viện mới như Viện sư phạm xã hội, Viện KHXH&NV. Cũng trong năm học này, toàn trường, toàn khoa tập trung xây dựng và phát triển chương trình các ngành đạo tạo đại học theo hướng tiếp cận CDIO từ khóa đào tạo thứ 58 hệ đại học, hệ sau đại học (cao học và đào tạo NCS).
Tại buổi lễ TS Nguyễn Hoài Nguyên thay mặt cho cán bộ trong khoa và cá nhân Trưởng khoa nhiệm kỳ 2013- 2018 phát biểu cảm ơn và tặng quà lưu niệm cho 2 đồng chí Phó Trưởng khoa là PGS.TS Phan Huy Dũng và TS Đặng Lưu đã luôn ủng hộ hết mình các chủ trương của Trưởng khoa và sát cánh chia sẽ các nhiệm vụ mà Nhà trường giao phó cho khoa trong thời gian qua. Tiếc rằng, do nhiều lý do khác nhau nên cả 2 đồng chí Phó Trưởng khoa không thể đồng hành để gánh vác trách nhiệm cùng đồng chí Trưởng khoa hết nhiệm kỳ.

    
Kết thúc buổi lễ toàn thể cán bộ liên hoan vui vẻ, đầm ấm tại khách sạn Phượng Hoàng. Chung vui để động viên, khích lệ các kết quả  đạt được của toàn thể cán bộ, giảng viên trong học kỳ 1 vừa qua, về phía lãnh đạo Nhà trường có PGS.TS Ngô Đình Phương – Phó Hiệu Trưởng Nhà trường; PGS.TS Đinh Trí Dũng, ủy viên BCH Đảng bộ -  Giám đốc Nhà xuất bản Trường Đại học Vinh đã sắp xếp thời gian đến dự, chúc mừng.

    Một số hình ảnh của buổi sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

    

                                   

            Tin bài: Đinh Xuân Đức