TS. Nguyễn Hoài Nguyên, Trưởng khoa SP Ngữ văn đã trình bày Báo cáo tổng kết đánh giá nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và đề ra Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Báo cáo đã đề cập đến những đặc điểm, tình hình hoạt động và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong năm học vừa qua như công tác tuyển sinh, công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ, công tác sinh viên, hoạt động giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ, công tác nghiên cứu khoa học và tự bồi dưỡng. Bên cạnh đó, thông qua nội dung Dự thảo Báo cáo của Hiệu trưởng tại Đại hội công chức, viên chức trường năm học 2016 – 2017, Hội nghị đã có những thảo luận và đề xuất trên cơ sở những diễn biến mới của tình hình thực tế hiện tại.

Đại diện ban lãnh đạo nhà trường, PGS.TS Ngô Đình Phương có mặt tại hội nghị đã biểu dương thành quả của khoa Sư phạm Ngữ văn, khuyến khích sự phối hợp nhiều hơn giữa các hoạt động của khoa và các phòng ban khác để đảm bảo tốt hơn chất lượng đào tạo, giảng dạy cũng như các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trong thời điểm giao thời trước khi ứng dụng khung chương trình đào tạo CDIO. Hội nghị đã ghi nhận sự trao đổi thẳng thắn giữa các cán bộ, giảng viên với sự có mặt đầy đủ của đại diện các phòng ban chức năng, làm rõ những vấn đề còn tồn tại để có phương hướng giải quyết tinh giản và hiệu quả hơn.

Với tinh thần xây dựng, các cán bộ tham gia Hội nghị bày tỏ sự nhất trí cao với những ý kiến đánh giá trong Báo cáo đánh giá tổng kết và các phương án mới được đề ra. Kết thúc Hội nghị, các cán bộ đã thống nhất bầu chọn đoàn Đại biểu gồm 06 đồng chí dự Hội nghị công chức, viên chức cấp trường và Ban Thanh tra Nhân dân cấp khoa gồm 03 thành viên.

Hội nghị Công chức viên chức khoa Sư phạm Ngữ văn năm học 2016 – 2017 kết thúc vào 22h00 cùng ngày.