Thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Mời anh (chị) liên hệ Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
Phụ trách: ThS. Lê Minh Giang. ĐT: 0904.777199
để được hướng dẫn làm thủ tục.
Anh (chị) có thể xem quy trình và hướng dẫn tại:
http://vinhuni.edu.vn/bo-phan-mot-cua/seo/quy-che-thuc-hien-co-che-mot-cua-co-che-mot-cua-lien-thong-tai-truong-dai-hoc-vinh-66771
Lấy mẫu đơn xin thôi học tại:
http://vinhuni.edu.vn/bo-phan-mot-cua/seo/cac-bieu-mau-kem-theo-quy-che-thuc-hien-co-che-mot-cua-co-che-mot-cua-lien-thong-tai-truong-dai-hoc-vinh-66772
(N)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Sư phạm Ngữ Văn. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: sdh@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GVC.TS. Nguyễn Hoài Nguyên - Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.