Triển khai kế hoạch đào tạo NCS khóa 25, ngành Ngữ văn, Hội đồng Khoa học - Đạo tạo Khoa đăng kí lịch dạy chuyên đề TS và đã được Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt. Vậy, Hội đồng KH - ĐT Khoa kính mời các NCS khóa 25 tập trung về Khoa để học tập.

          Ngày tập trung: 03/6/2018 (Chủ nhật)

         Khoa Sư phạm Ngữ văn gửi kèm Lịch dạy các chuyên đề TS:

                                         LỊCH DẠY CÁC CHUYÊN ĐỀ CHO NCS KHÓA 25, NGÀNH NGỮ VĂN

 

1. Từ 04/6 (thứ 2) đến 08/6 (thứ 6), chuyên đề Phương pháp luận nghiên cứu Ngữ văn (chuyên đề chung của ngành);

 Người dạy: PGS,TS Phan Huy Dũng, phòng học A1.

2. Từ 09/6 (thứ 7) đến 13/6 (thứ 4), chuyên đề Vấn đề phân kì lịch sử văn học Việt Nam (chuyên ngành Văn học Việt Nam);

Người dạy: PGS,TS Biện Minh Điền, phòng học A1.

 Chuyên đề Một số vấn đề lịch sử ngữ âm tiếng Việt (chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam)

Người dạy: GVC,TS Nguyễn Hoài Nguyên, phòng học A1.

3. Từ 14/6 (thứ 5) đến thứ 2 (18/6), chuyên đề Văn học hiện đại Việt Nam - những vấn đề cơ bản và cập nhật (chuyên ngành VHVN);

 Người dạy: PGS,TS Đinh Trí Dũng, phòng học A1.

Chuyên đề Một số vấn đề cơ bản về ngữ nghĩa học (chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam)

  Người dạy: PGS,TS Hoàng Trọng Canh, phòng học A1.

 

Chủ tịch Hội đồng KH - ĐT Khoa

        Trưởng khoa

 

                       

 TS Nguyễn Hoài Nguyên