Tải file gửi đính kèm dưới đây để về xem và thực hiện.

Đề nghị các học viên sắp xếp kế hoạch để đi học đầy đủ, đúng giờ. Chúc các bạn học viên vui khỏe.

lich hoc e va triet 24 tu 22 2472016.xls