Đề nghị các học viên Cao học khóa 24 đặt tại Trường Đại học Vinh và các giảng viên (thầy Nguyễn Hoài Nguyên và thầy Phan Huy Dũng) download file đính kèm để theo dõi và thực hiện:

lich_hoc_tu_1618122016_cua_khoa_24_vinh.xls