Hội thảo quốc tế về ngôn ngữ, xã hội và văn hóa trong bối cảnh châu Á (LSCAC) lần thứ 5 với chủ đề “Inclusiveness and Sustainability of Asian Societies” do Đại học Sư phạm Huế phối hợp tổ chức cùng Đại học Negeri Malang (Indonesia), Đại học Hyderabad (India) và Đại học Mahasarakham (Thailand) từ ngày 25-26 tháng 5, 2018. Hội thảo này được tổ chức 2 năm một lần và đây là lần đầu tiên diễn ra tại Huế.


Ảnh: Các giảng viên của khoa Sư phạm Ngữ văn tham dự Hội thảo LSCAC lần thứ 5

Tham dự hội thảo, Khoa Sư phạm Ngữ văn có 5 báo cáo được chọn trình bày tại các tiểu ban Văn học châu Á hiện đại, Các chiều kích văn hóa và ngôn ngữ, gồm:

1.      Vietnamese family culture in Truyen Kieu (Nguyen Du) - TS. Lê Thị Sao Chi, TS. Nguyễn Hoài Nguyên

2.      Human sensibility in Vietnamese contemporary travel sketch - PGS.TS. Đinh Trí Dũng, ThS. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

3.      The traumatic expressions in The endless field, a short story by Nguyen Ngoc Tu - ThS. Đặng Hoàng Oanh

4.      The thesis on freedom in Thanh Tam Tuyen’s poetry - TS. Lê Thị Hồ Quang

5.      The type of new-realistic character in Yu Hua’s novel - ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu

Hội thảo LSCAC là dịp để khẳng định uy tín khoa học của khoa Sư phạm Ngữ văn, Đại học Vinh trong sự phát triển của ngành khoa học xã hội và nhân văn khu vực và quốc tế.