THỨ

  NGÀY

               SÁNG

             CHIỀU

       TỐI

 

 

 

  2

 

 

 

  04/6

8h, Hội ý đầu tuần, tại phòng BCN; TP: BCN, Trợ lí đào tạo, Trợ lí QLSV, Cố vấn học tập, chuyên viên VPK, Bí thư Chi bộ cán bộ và Chi bộ HVSV, Bí thư LCĐ.

 

14h, Họp Hội đồng xét tuyển thẳng ;ớp 10 chuyên, 10 chất lượng cao, tại phòng họp tẩng 2, NĐH, thầy Nguyên

15h, Giao ban công tác HSSV, tại phòng họp tầng 6, NĐH, thầy Đức.

 

 

3

 

05/6

 

 

8h, Chấm các chuyên đề TS cho NCS Nguyễn Văn Đồng, tại phòng BCN.

 

 

 

 

  4

 

 

  06/6

 

8h, Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2/2018, tại phòng họp tầng 2, NĐH, thầy Nguyên, cô Hà

 

 

  

 

 

 

  5

 

 

  07/6

 

8h, Họp giao ban cơ quan, phiên tháng 6/2018, tại Hội trường tầng 8, NĐH; thầy Nguyên, cô Sao Chi, cô Vân Anh, cô Hiếu.

14h25, Dự giờ cô Nguyễn Thị Khánh Chi, tại A3- 101, Rèn luyện kỹ năng diễn đạt nói cho Lưu học sinh Lào (chủ đề: Tham quan du lịch).

 

 

 

  6

 

 

  08/6

 

 

 

19h, Lễ bế giảng khoá đào tạo thứ 55, khoa SPNV, tại Hội trường A; cán bộ và sinh viên toàn Khoa.

 

 

  7

 

 

  09/6

 

7h, Thi tuyên vào lớp 10 chuyên, 10 chất lượng cao, tại nhà A, nhà B.

 

13h, Thi tuyển vào lớp 10 chuyên, 10 chất lượng cao, tại nhà A, nhà B.

 

 

 CN

 

  10/6