THỨ

  NGÀY

               SÁNG

             CHIỀU

       TỐI

 

 

 

  2

 

 

 

  11/6

8h, Hội ý đầu tuần, tại phòng BCN; TP: BCN, Trợ lí đào tạo, Trợ lí QLSV, Cố vấn học tập, chuyên viên VPK, Bí thư Chi bộ cán bộ và Chi bộ HVSV, Bí thư LCĐ.

 

 

15h, Giao ban công tác HSSV, tại phòng họp tầng 6, NĐH, thầy Đức.

 

 

3

 

12/6

 

 

8h, Chấm các chuyên đề TS cho NCS Nguyễn Thị Đào, tại phòng BCN.

 

19h15p, Cuộc thi tìm hiểu Chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO, Tại Hội trường A, Thông tri triệu tập, giấy mời

 

 

  4

 

 

  13/6

 

 

 

 

  

 

 

 

  5

 

 

  14/6

 

 

14h, Hội nghị tổng kết nhiệm kì Trưởng khoa Sư phạm Ngữ văn 2013-2018, tại phòng họp tầng 2, NĐH; Tổ công tác, Cán bộ toàn khoa.

 

 

 

  6

 

 

  15/6

 

 

 

19h, Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân, kĩ sư 2018, tại sân Science Square.

 

 

  7

 

 

  16/6

 

 

 

 

 

 

 CN

 

  17/6