Khoa Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Hoài Nguyên
Phan Huy Dũng
Đặng  Lưu
Trần Anh Hào
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Biện Thị Quỳnh Nga
Đinh Xuân Đức
Nguyễn Thị Thương
Hoàng Trọng Canh
Phạm Tuấn Vũ
Biện Minh Điền
Nguyễn Văn Hạnh
Lê Thị Hồ Quang
Lê Thị Sao Chi
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Nguyễn Thị Khánh Chi
Trịnh Thị Mai
Nguyễn Thị Hoa Lê
Ngô Thị Quỳnh Nga
Lê Thanh Nga
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Hồ Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Hoài Thu
Đặng Hoàng Oanh
Lê Hà Phương
Hồ Bất Khuất
Lê Thị Thu Hiền
Thạch Kim Hương