I. KẾ HOẠCH (thời gian, địa điểm): 

 

Lớp

 

Giáo viên chỉ đạo

 

Thời gian

Địa điểm

Số lượng SV

54A

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trâm

Tối 5/1/2017 (thứ 5)

B3 303

57

54BC

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Tối 5/1/2017 (thứ 5)

B3 304

17

54B

TS. Lê Thị Hồ Quang

Tối 5/1/2017 (thứ 5)

B3 305

13

55A1

TS. Lê Thanh Nga

Tối 5/1/2017 (thứ 5)

B1 301

47

55A2

ThS. Đặng Hoàng Oanh

Tối 5/1/2017 (thứ 5)

B3 302

53

55BC

ThS. Lê Thị Thu Hiền

Tối 5/1/2017 (thứ 5)

B3 303

45

56A1

ThS. Hồ Thị Vân Anh

Tối 6/1/2017 (thứ 6)

B2 203

42

56A2

TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Tối 6/1/2017 (thứ 6)

B2 301

43

56BC

TS. Biện Thị Quỳnh Nga

Tối 6/1/2017 (thứ 6)

B2 204

63

57A1

ThS. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Tối 6/1/2017 (thứ 6)

B2 205

68

57A2

ThS. Lê Thị Thu Hiền

Tối 6/1/2017 (thứ 6)

B2 302

57

57A3

ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

Tối 8/1/2017 (Chủ nhật)

A2 101

57

57A4

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Tối 8/1/2017 (Chủ nhật)

A2 102

57

57A5

TS. Lê Thị Sao Chi

Tối 8/1/2017 (Chủ nhật)

A2 103

57

57A6

ThS Nguyễn Thị Hoài Thu

Tối 8/1/2017 (Chủ nhật)

A2 104

50

57A7

ThS. Đinh Xuân Đức

Tối 8/1/2017 (Chủ nhật)

A2 201

58

 

II. Nội dung họp lớp:

1. Triển khai lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên:

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-ĐHV ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy. Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên vào trang cá nhân của mình trong phần mềm CMC để cho ý kiến  của mình theo các nội dung cần trong phiếu.

Cách làm: Tích chuột vào các ô, mỗi nội dung chỉ chọn 01 ô.

Thời gian lấy ý kiến: Sai khi giáo viên hoàn thành việc chấm điểm và văn phòng nhập điểm của học kỳ 1 (2016- 2017) vào trong phần mềm CMC.

Mục đích của việc lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là: nhằm góp phần thực hiện quy chế dân chủ hóa nhà trường, đồng thời để Ban giám hiệu có những định hướng, quyết định kịp thời, để hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo; Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và các hoạt động của nhà trường; Đây cũng là một kênh thông tin quan trọng đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định. Với mục đích đó, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên phải cung cấp thông tin và cập nhật phương án trả lời  của mình vào phiếu. Lưu ý  khi tích vào phiếu, chọn phương án  trả lời trong các nội dung của phiếu, các thông tin thu được khi các em trả lời  phải trung thực, khách quan và có tính xây dựng.

 2.Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 (2016- 2017).

Ban cán sự lớp công bố kết quả bước đầu của Ban cán sự lớp đánh giá tại phiên họp lần này. Nếu sinh viên nào thấy chưa hài lòng với kết qủa của mình do BCS lớp đánh giá, thì BCS lớp có thể đánh giá lại và điều chỉnh kết quả. Tuy nhiên, nếu có điều chỉnh kết quả thì không để tỷ lệ xếp loại Xuất sắc của lớp quá 4.5%; loại Tốt không quá 45%.

Sau khi đã thống nhất kết quả của các thành viên thì Lớp trưởng đóng hồ sơ đánh giá rèn luyện của lớp thành quyển và nạp lại cho khoa theo đúng quy định, gồm (bìa, biên bản họp lớp, bảng điểm rèn luyện, phiếu đánh giá rèn luyện của từng SV, phiếu nhận xét ngoại trú, nội trú).

Kết quả này được Hội đồng khoa đánh giá và điều chỉnh thêm 01 lần nữa, sau mới nạp lên cho Hội đồng Nhà trường.

Lưu ý: Để khoa hoàn thiện và nạp hồ sơ cho Hội đồng Nhà trường đúng kế hoạch, đề nghị lớp trưởng các lớp nạp hồ sơ về khoa qua thầy Đức trước 12/1/2017 (dương lịch), lớp nào chậm, hoặc đánh giá thiếu khách quan, không bám chỉ tiêu và tỷ lệ % của từng loại, lớp đó phải làm lại và BCS lớp phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa.

3. Thi kết thúc các học phần học kỳ 1 (2016- 2017).

Hiện Nhà trường đã lên lịch thi kết thúc học kỳ 1, đề nghị sinh viên vào tài khoản của mình trên trang cá nhân để xem lịch và đi thi đúng giờ, đã từng có sinh viên quên hoặc không được dự thi vì nhầm lịch thi.

Một số sinh viên còn nợ tiền học phí, tiền giấy thi, tiền bảo hiểm y tế,… Đề nghị các bạn đóng tiền đầy đủ vào tài khoản đề được dự thi và không bị hạ mức xếp loại rèn luyện.

4. Thẻ sinh viên và hệ lụy của những sinh viên chưa được cấp thẻ sinh viên, cách khắc phục:

Đến nay có một số sinh viên khóa 57 và một số khóa khác chưa được cấp thẻ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhà trường đang giục ngân hàng làm nhanh thẻ để phát cho các bạn, trong khi chờ nhận thẻ sinh viên đi thi phải mang theo CMND để xuất trình cho cán bộ coi thi và trình bày với cán bộ coi thi là hiện nay em chưa được ngân hàng cấp thẻ.

Một số sinh viên được xét hưởng hỗ trợ chi phí học tập, xét hưởng trợ cấp xã hội, học bổng KKHT của học kỳ 1 (2016- 2017)  chưa nhận được tiền vì chưa có số tài khoản để Nhà trưởng đẩy tiền vào, các bạn yên tâm, khi nào ngân hàng làm xong thẻ chuyển về cho Nhà trường thì các em sẽ nhận được tiền qua thẻ SV, thẻ ATM.

5. Về xét chế độ chính sách cho sinh viên (dành cho những sinh viên chưa được xét ở học kỳ 1 (2016- 2017):

Khoa sẽ tiếp tục thu hồ sơ và xét cho các em trong thời gian tới của học kỳ 2 (2016- 2017), nếu các học kỳ trước sinh viên chưa làm hồ sơ để xin xét.

Hạn cuối cùng nạp hồ sơ cho thầy Đức là 15/1/2017 (âm lịch).

+ Những sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm học phí (sinh viên hệ chính quy ngoài sư phạm) theo quy định của Chính phủ (Nghị định 86) nếu các học kỳ trước chưa làm hồ sơ để xin xét, khoa sẽ tiếp tục thu hồ sơ để xét cho các em. Một số sinh viên đã được xét miễm, giảm học phí trong học kỳ 1 năm học 2016- 2017, gồm (đối tượng dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo, có hộ khẩu thường trú tại vùng ĐBKK; sinh viên con bệnh binh) trong các học kỳ vừa rồi, nếu muốn được hưởng tiếp ở học kỳ 2 (2016- 2017) các em phải nạp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo 2017, giấy chứng nhận giám định mức thương tật của năm  2017. Hạn cuối cùng nạp hồ sơ cho thầy Đức là 15/1/2017 (âm lịch).

+ Những sinh viên thuộc đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/QĐ- TTg, cụ thể: Sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo, thi đỗ vào trường ĐH, Cao đặng hệ chính quy, không xét cho sinh viên hệ cử tuyển, dự bị đại học.

+ Những sinh viên được xét  trợ cấp xã hội theo quy định của Chính phủ  (Nghị định 86/CP) gồm :

 1.1. Là sinh viên dân tộc thiểu thường trú ở vùng đặc biệt khó khăn (từ 3 năm trở lên tính từ thời điểm nạp hồ sơ về trước) do Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ  (thời điểm nào làm đơn xin xét thì kiểm tra Quyết định vùng đặc biệt khó khăn); 140.000/ tháng * 6 tháng học kỳ 2

1.2. Sinh viên con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa/ 100.000 đ/tháng

1.3. Sinh viên tàn tật.

 Trên đây là những nội dung cần triển khai tại phiên họp lớp tháng 1 năm 2017. Đề nghị Lớp trưởng, giáo viên phụ trách các lớp phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc.