THỨ

NGÀY

               SÁNG

                CHIỀU

             TỐI

 

 

2

 

 

04/07

Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2016, tại cụm thi 35

Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2016, tại cụm thi 35

 

 

3

 

05/07

 

Họp cán bộ chấm thi THPT Quốc gia 2016. TP: Tất cả Giảng viên, Cao học được điều động

 

 

 

4

 

06/07

 

 

 

 

 

 

5

 

 

07/07

 

Triển khai chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Triển khai chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016

 

 

6

08/07

 

Triển khai chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Triển khai chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016

 

 

7

09/07

Triển khai chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Triển khai chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016

 

 

CN

 

10/07

 

Triển khai chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Triển khai chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016