Đề nghị Giảng viên và học viên Cao học khóa 24 tại Trường Đại học Vinh  dowload file đính kèm để xem Lịch học và  thực hiện 

lich_hoc_tu_1618122016_cua_khoa_24_vinh.xls