Trong những năm gần đây, CNTT đã được ứng dụng mạnh mẽ trong giáo dục nói chung và dạy học Ngữ văn nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sinh viên Khoa Sư phạm Ngữ Văn Trường Đại học Vinh đã tổ chức sinh hoạt CLB Văn học nghệ thuật với chủ đề "Vận dụng công nghệ thông tin vào dạy học Ngữ văn" để trang bị những hiểu biết, kĩ năng cần thiết về giảng dạy ứng dụng CNTT cho các nhà giáo tương lai.

Với sự tham gia của sinh viên các chi đoàn 56A1, 56A2, 58A các thầy cô giáo trong khoa. Hoạt động của CLB diễn ra sôi nổi với nhiều trao đổi bổ ích giữa các sinh viên về cách thức, kĩ năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. Những thắc mắc của sinh viên được đưa ra thảo luận và giải đáp thỏa đáng. Đồng thời, giảng viên theo dõi và sinh viên cùng đánh giá, góp ý về giờ dạy thể nghiệm ứng dụng CNTT của sinh viên Mai Thị Trang với bài "Tổng quan văn học Việt Nam" ( SGK Ngữ văn 10, tập 1 ).

Hoạt động sinh hoạt số tháng 1 năm 2018 của CLB Văn học nghệ thuật với chủ đề "Vận dụng công nghệ thông tin vào dạy học Ngữ văn" đã giúp sinh viên nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của CNTT trong việc giảng dạy Ngữ văn. Những buổi sinh hoạt gắn liền với bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng sư phạm sẽ được chú trọng tổ chức, thiết kế nhiều hơn trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu tự hoàn thiện và học hỏi của sinh viên Khoa Sư phạm Ngữ Văn.Tin bài của sinh viên Phan Minh Hồng lớp 56 ngành Sư phạm Ngữ văn