1. Triển khai đào tạo:

- Bậc đại học cho 03 ngành Cử nhân sư phạm Ngữ văn, Khoa học Ngữ văn và Báo chí

- Bậc Thạc sĩ cho 04 chuyên ngành Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

- Bậc Tiến sĩ cho 02 chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam và Văn học Việt Nam.

2. Tổ chức các hoạt động: Nghiệp vụ sư phạm, Thực tập chuyên môn cho người học của Khoa.

3. Tham gia giảng dạy các môn chung của nhóm ngành trong chương trình đào tạo các ngành khác của Trường.

4. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên dạy Ngữ văn ở các trường phổ thông.

5. Tham gia những hoạt động thuộc lĩnh vực báo chí, đào tạo nghiệp vụ báo chí được tổ chức trên địa bàn Nghệ An và cả nước.

6. Tham gia hoạt động xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa Ngữ văn phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ.