Những ngày qua, phong trào Nghiên cứu khoa học sinh viên luôn nhận được sự quan tâm của sinh viên khoa Sư phạm Ngữ văn cũng như các thầy cô trong khoa.  Nhận được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh, chiều ngày 9/12 tại văn phòng khoa Sư phạm Ngữ văn đã thành lập Hội đồng Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017.

Ba hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường của khoa Sư phạm Ngữ văn gồm có ba Chủ tịch là PGS.TS Nguyễn Hoài Nguyên nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên ngành Báo chí và PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh và TS. Đặng Lưu chủ trì nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Sinh viên hai ngành Văn - Báo chí luôn tích cực tìm tòi nghiên cứu khoa học kết quả đã có 3 đề tài nghiên cứu khoa học đến từ các ngành Sư phạm Ngữ văn và ngành Báo chí. Là ngành truyền thống lâu đời và có thế mạnh nghiên cứu khoa học, Sư phạm Văn có hai đề tài về phương pháp dạy học Văn và văn học nước ngoài do hai giảng viên là TS. Biện Thị Quỳnh Nga và Th.S Nguyễn Thị Hoài Thu hướng dẫn. Đối với ngành báo chí - một ngành mới của khoa, năm nay có một đề tài mang tính chất thời sự “Sinh viên Báo chí Đại học Vinh trong thời đại Xã hội thông tin” do ThS. Lê Thị Thu Hiền hướng dẫn.

Sau quá trình xem xét kĩ càng, chấm bài một cách nghiêm túc, công bằng cùng sự đóng góp ý kiến của các thầy cô trong hội đồng, sinh viên đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc Nghiên cứu khoa học. Các đề tài sau đó đã được hoàn thiện và gửi lên Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế để thực hiện những thủ tục cuối cùng.

 

                                                                                       Thạch Trúc