Tham dự Đại hội, đại diện Đoàn trường có đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Anh Chương - Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường; đồng chí Phan Thị Quỳnh Trang (chi đoàn 55A1 – SPNV) – Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh; về phía khoa Sư phạm Ngữ văn có Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nguyên – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khoa Sư phạm Ngữ văn, các giảng viên trong khoa cùng hơn 200 Đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn khoa Sư phạm Ngữ văn.

Tại Đại hội, BCH Liên chi đoàn khoa Sư phạm Ngữ văn đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đồng thời, BCH cũng đã đọc báo cáo kiểm điểm BCH Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2017 và lấy ý kiến góp ý vào báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ 2017 – 2019. Bên cạnh đó, các chi đoàn cũng đã trình bày các tham luận: Nâng cao khả năng tự thích ứng của sinh viên Sư phạm Ngữ văn trước yêu cầu của xã hội – đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo (chi đoàn 55A1); Kinh nghiệm học tập và thực hành nghề báo – đồng chí Cao Văn Quang (chi đoàn 55BC); Nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển các mô hình CLB học thuật và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp – đồng chí  Phan Thị Minh Hồng (chi đoàn 56A1).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện giúp đỡ của Ban chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa và BTV Đoàn trường Đại học Vinh, Liên chi đoàn khoa Sư phạm Ngữ văn đã đạt được nhiều thành tích to lớn, toàn diện gắn với nhiệm vụ chính trị chung và trọng tâm của Khoa. Phong trào học tập, đặc biệt là khă năng tự học ở sinh viên và việc tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề khoa học được đẩy mạnh và đạt kết quả cao. Nhiều hoạt động có ý nghĩa và phong phú như: Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, Nghiệp vụ Sư phạm,...; Thành lập và hoạt động CLB Văn học nghệ thuật, CLB Phóng viên trẻ; Tham gia hoạt động sản xuất Tập san văn học, Tập san báo chí. Các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện, chung sức vì cộng đồng đã được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác phát triển Đảng được chú trọng và rèn luyện kết nạp Đảng với hơn 20 đoàn viên sinh viên ưu tú.

Phát biểu tại Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nguyên – Bí thư ĐBBP, Trưởng khoa Sư phạm Ngữ văn, đã ghi nhận những thành quả mà BCH Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2017 đạt được cho dù còn tồn tại những khó khăn, hạn chế. Trong bài phát biểu, đồng chí đã chỉ rõ 3 nhiệm vụ lớn mà BCH Liên chi đoàn cần thực hiện trong thời gian tới: Một là, tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên của các chi đoàn; hai là, đẩy mạnh phong trào học tập chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đặc biệt là thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; ba là, chú trọng công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Thay mặt BTV Đoàn trường, đồng chí Nguyễn Anh Chương - Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường cũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả và đóng góp của BCH, toàn thể các đoàn viên Liên chi đoàn khoa Sư phạm Ngữ văn đã đạt được và đồng thời đưa ra nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm chú trọng cho Đoàn trường nói chung và Liên chi đoàn khoa Sư phạm Ngữ văn nói riêng trong thời gian tới.

Với tinh thần tập trung dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra BCH Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019 với 15 đồng chí có năng lực và phẩm chất tốt để lãnh đạo tập thể và tổ chức hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đại diện BCH liên chi đoàn khóa mới, đồng chí Biện Thị Quỳnh Nga (Bí thư Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019) đã phát biểu cảm ơn Đại hội  đã tín nhiệm bầu vào BCH Liên chi đoàn và sẽ quyết tâm làm việc hết mình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên chi đoàn khoa Sư phạm Ngữ văn trong thời gian tới. Đại hội đã nhất trí bầu ra 8 đồng chí sẽ đại diện Liên chi đoàn khoa Sư phạm Ngữ văn tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX.

Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn khoa Sư phạm Ngữ văn nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Sự thành công của đại hội thể hiện sự thành công to lớn của công tác đoàn và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ vừa qua, là động lực, nền tảng cơ sở cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của khoa Sư phạm Ngữ văn đạt được kết quả cao hơn nữa trong nhiệm kỳ 2017 – 2019.