Đến tham dự với Đại hội, về phía Ban chủ nhiệm khoa Sư phạm Ngữ văn có TS Nguyễn Hoài Nguyên - Trưởng khoa Sư phạm Ngữ văn, Bí thư Đảng bộ bộ phận, TS. Biện Thị Quỳnh Nga - Bí thư Liên Chi đoàn khoa Sư phạm Ngữ văn. Về phía Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh có đồng chí Phan Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Vinh cùng các đồng chí Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường Đại học Vinh và hơn 200 đại biểu.


TS Nguyễn Hoài Nguyên, Trưởng khoa phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đại hội Liên Chi hội sinh viên khoa Sư phạm Ngữ văn đã diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Giang thay mặt Đoàn Chủ tịch lên đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đồng thời trình bày  Báo cáo Tổng kết công tác Hội và Phong trào Sinh viên  nhiệm kỳ 2014- 2017 . Bên cạnh kết quả đã đạt được, Đại hội cũng nêu ra những tồn tại và hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng mới trong phong trào sinh viên của Ban chấp hành khóa mới do đồng chí Trần Thị Hoài Thương trình bày.

Thay mặt Đảng ủy bộ phận, Ban chủ nhiệm Khoa, TS Nguyễn Hoài Nguyên biểu dương những thành tích của Liên chi hội nhiệm kỳ 2014- 2017 và gợi ý một số hoạt động trong công tác Hội nhiệm kỳ 2017- 2019. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội sinh viên Trường Đại học Vinh đã có quyết định khen thưởng các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2014 - 2017.


Ảnh: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017- 2019. Trúng cử vào Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 15 đồng chí. Đây đều là những gương mặt xuất sắc, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và các phong trào của Đoàn – Hội.

Đại hội Liên Chi hội Sinh viên khoa Sư phạm Ngữ văn nhiệm kỳ 2017- 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng, Ban chấp hành khóa mới của Liên Chi hội khoa Sư phạm  Ngữ văn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội sinh viên trường và Khoa giao phó, cùng với các thành viên trong LCH hoạt động tích cực, cống hiến hết mình để xây dựng và phát triển phong trào sinh viên của khoa ngày càng lớn mạnh.


Ảnh:  BCH Liên chi Hội SV của khoa ra mắt Đại hội, TS Nguyễn Hoài Nguyên chúc mừng

                                                                                                                             Tin bài: Thạch Trúc