Tham dự hội nghị có PGS.TS. Ngô Đình Phương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đại diện các phòng ban chức năng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên khoa SP Ngữ văn.            
    Mở đầu hội nghị, TS. Nguyễn Hoài Nguyên, Trưởng khoa SP Ngữ văn đã trình bày báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong năm học 2016 - 2017 và kế hoạch năm học 2017 - 2018. Tiếp theo, TS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu thông qua những nội dung cơ bản trong dự thảo báo cáo của đồng chí Hiệu trưởng sẽ trình bày tại Hội nghị cán bộ - công chức trường sắp tới. Đoàn công tác của nhà trường và cán bộ công chức khoa SP Ngữ văn đã tích cực thảo luận, góp ý, đưa ra những kiến giải phù hợp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn vai trò và hoạt động của khoa trong giai đoạn phát triển mới. Những nội dung chính được hội nghị tập trung thảo luận là công tác biên soạn chương trình và tổ chức giảng dạy theo định hướng CDIO, đổi mới hình thức giảng dạy, đánh giá một số học phần chuyên ngành Báo chí, yêu cầu về ngoại ngữ, viết bài báo đăng tạp chí quốc tế nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo Tiến sỹ ở hai chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam và Văn học Việt Nam. Hội nghị cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ - công chức trường (gồm 06 đồng chí) và Ban Thanh tra nhân dân của khoa (gồm 03 đồng chí). 100% cán bộ, công chức có mặt đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết của hội nghị.

Hội nghị kết thúc vào lúc 17g30, với niềm tin và quyết tâm của toàn thể cán bộ, khoa SP Ngữ văn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

                         Ảnh: TS Đặng Lưu (Phó trưởng khoa); Tin bài: TS Lê Thị Sao Chi (Phó trưởng khoa).

Ảnh: PGS. TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, cùng Đoàn chủ tịch (TS Nguyễn Hoài Nguyên- Trưởng khoa ; TS  Nguyễn Thị Thanh Hiếu - Chủ tịch công đoàn bộ phận); đoàn thư ký đang phát biểu chỉ đạo, điều hành Hội nghị.


Ảnh: TS Trần Bá Tiến, Trưởng phòng Đào tạo đang phát biểu, góp ý, chỉ đạo Hội nghị.


Ảnh: TS Hồ Bất Khuất, giảng viên bộ môn Báo chí đang phát biểu,  đóng góp ý kiến cho Hội nghị.