Phần đầu Hội nghị tổng kết năm học, đồng chí TS. Lê Thị Sao Chi công bố Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc sáp nhập Bộ môn Văn học nước ngoàiVăn học Việt Nam thành Bộ môn Văn học; Quyết định tái bổ nhiệm PGS,TS. Nguyễn Văn Hạnh giữ chức vụ Trưởng bộ môn Văn học.

Tiếp theo, TS. Nguyễn Hoài Nguyên, Bí thư Đảng ủy BP, Trưởng khoa trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017- 2018.

Báo cáo đã nêu đầy đủ, chi tiết các kết quả đạt được trong năm học qua về các lĩnh vực: công tác chính trị tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ, công tác sinh viên, công tác đoàn và phong trào thanh niên; các hoạt động chuyên môn như Câu lạc bộ phóng viên trẻ, Câu lạc bộ văn học nghệ thuật,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã nêu lên những khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của tất cả cán bộ, viên chức trong Khoa để hướng tới mô hình tái cấu trúc của Nhà trường. 

Sau phần trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết là các ý kiến thảo luận, góp ý để làm nổi bật bản báo cáo. Các ý kiến phát biểu của TS Đặng Lưu, PGS,TS Biện Minh Điền, PGS. TS Phan Huy Dũng cũng đã chia sẻ những khóa khăn của khoa như công tác tuyển sinh, mô hình đào tạo mới theo hướng tiếp cận CDIO,...

Tiếp theo,  TS Nguyễn Thanh Hiếu, Chủ tịch Công đoàn bô phận khoa cũng đã xin ý kiến cán bộ trong khoa về việc tổ chức chuyến tham quan du lịch hè 2017 trên tinh thần “nhà nước và nhân dân cùng làm”, Mọi thành viên nhất trí và giao cho Ban chấp hành công đoàn chọn phương án tổ chức và thực hiện.

Hội nghị tiếp tục bình xét các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân trong năm học 2016- 2017.

Căn cứ vào tiêu chuẩn, các tiêu chí và tỷ lệ % xếp loại các danh hiệu, Hội nghị thống nhất giao cho Hội đồng thi đua khen thưởng khoa làm công tác xét các danh hiệu vào ngày 01/06/2017.

Với những thành tích đạt được trong năm học 2016-2017, toàn thể cán bộ viên chức trong khoa phấn khởi và tin tưởng chuẩn bị đón năm học mới 2017 - 2018.


                                                                                                          ThS. Nguyễn Xuân Đức