Ban tổ chức triển khai và điều hành tháng rèn nghề và Hội thi gồm các thành phần: Ban chủ nhiệm khoa, Bí thư Liên chi đoàn, các Trợ lý và Cố vấn học tập.


TS Nguyễn Hoài Nguyên - Trưởng khoa họp triển khai tháng rèn nghề

Để thực hiện tốt Kế hoạch, Trưởng khoa Nguyễn Hoài Nguyên đã ký ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tháng rèn rèn nghề và Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp năm học 2017 – 2018 gồm 6 thành viên trong đó Trưởng khoa TS Nguyễn Hoài Nguyên làm Trưởng ban.


Ảnh: Các thành viên đang thảo luận những nội dung sẽ thi trong Hội thi năm này

Nhằm giúp các đội thi tự tin, giành giải cao trong Hội thi, Ban chủ nhiệm khoa cũng đã cử các thầy cô giáo làm cố vấn cho các đội thi, theo Quyết định số 33/QĐ-KSPV gồm 3 thành viên; các thành viên Ban cố vấn là giảng viên đang giảng dạy bộ môn Báo chí.

Chiều ngày 05/02/2017, tiến sĩ Lê Thị Sao Chi, Phó trưởng khoa, phụ trách công tác học viên, sinh viên cùng ThS Nguyễn Thị Quỳnh Nga đã họp Ban cố vấn cùng với đội trưởng, đội phó của các đội thi triển khai chi tiết kế hoạch.

Hội thi nghiệp vụ sư phạm năm nay gồm có 3 đội đến từ các lớp 56 B, 57 B và 58 B ngành Báo chí.

- Dự kiến Hội thi cấp Trường “ Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp’ năm học 2017 – 2018 sẽ được tổ chức vào 19h00 ngày 06/04/2018, tại Hội trường A.

 

                                                           ThS Đinh Xuân Đức đưa tin