Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, tại Hội nghị giao ban đầu tuần, tuần 37, TS Nguyễn Hoài Nguyên, Trưởng khoa  đã trao đổi các yêu cầu, nhiệm vụ triển khai kì thi kết thúc học phần, học kì 2, năm học 2017-2018 của Khoa. 

        Thầy Trưởng khoa nhấn mạnh, trong các học phần tổ chức thi, cần thực hiện đúng tiến độ hai học phần thay thế tốt nghiệp khóa 55, ngành Báo chí để sinh viên đủ các điều kiện xét tốt nghiệp vào đầu tháng 6/2018.

         

        

             Ảnh: TS Nguyễn Hoài Nguyên triển khai họp Ban chỉ đạo thi kết thúc học phần  học kỳ 2

        
        TS. Lê Thị Sao Chi, Phó trưởng khoa đang triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

       

     Sau buổi giao ban đầu tuần, BCN khoa đã ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi học kì 2 gồm 8 thành viên, do thầy Trưởng khoa làm Trưởng ban; TS Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trợ lí đào tạo làm Ủy viên trực. BCN khoa đã chỉ đạo Trợ lí đào tạo lập danh sách phân công các giảng viên coi thi các học phần do Khoa quản lí; dự kiến phân công cán bộ làm phách tại Trung tâm đảm bảo chất lượng, xác định thời gian chấm thi các học phần trong khung thời gian quy định. Các điều kiện khác nhằm đảm bảo cho việc tổ chức kì thi nghiêm túc, đạt kết quả cao như văn phòng phẩm, các loại văn bản phục vụ thi,… cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại. Khoa Sư phạm Ngữ văn phấn đấu thực hiện kì thi theo kế hoạch của Nhà trường nghiêm túc, đúng quy chế.

                                                                                    Đinh Xuân Đức đưa tin