Tham dự phiên họp giao ban và lễ công bố, bổ nhiệm có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng phó các đơn vị, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trợ lý đào tạo, chuyên viên văn phòng các khoa, viện, trường trực thuộc; Các cán bộ được bổ nhiệm.

            Hội nghị đã dành thời gian để công bố và trao Quyết định thành lập Viện Nông nghiệp - Tài nguyên; Công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý khoa, viện. Trong số các cán bộ quản lý được bổ nhiệm lần này có TS. Lê Thị Sao Chi, hiện là Phó bí thư Đảng ủy bộ phận, Bí thư Chi bộ cán bộ cán bộ khoa sư phạm Ngữ văn được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa, nhiệm kỳ 2013- 2018.

            GS,TS,NGƯT Đinh Xuân Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới được bổ nhiệm.

                

            Tin tưởng rằng trên cương vị mới, TS. Lê Thị Sao chi sẽ phối kết hợp với các đồng chí trong Ban chủ nhiệm khoa điều hành, lãnh đạo tập thể khoa Sư phạm Ngữ văn ngày một  đoàn kết và phát triển.

                                                                                                           ThS. Đinh Xuân Đức


 

c