Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2012 – 2013 đã được Hiệu trưởng trường Đại học Vinh phê duyệt, sáng ngày 25/3/2013, Đoàn thanh tra của nhà trường do Ths Hà Văn Sơn Trưởng phòng Thanh tra làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra công tác tổ chức và quản lý thi kết thúc học kỳ I đối với sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở khoa Ngữ Văn. Tham gia đoàn thanh tra có đại diện văn phòng Đảng ủy, đại diện phòng Đào tạo và các chuyên viên phong Thanh tra giáo dục. Về phía khoa Ngữ văn có đại diện Ban chủ nhiệm khoa, các Trưởng bộ môn, Trợ lý đào tạo, Thư ký văn phòng. Để chuẩn bị cho công tác thanh tra, ngày 18/3, khoa đã gửi báo cáo bằng văn bản về phòng thanh tra. Thay mặt Ban chủ nhiệm khoa, PGSTS Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng khoa đã báo cáo với đoàn những nét chính về công tác tổ chức, chỉ đạo và kết quả thi học kỳ I của khoa Ngữ văn.
Trong học kỳ I, khoa Ngữ văn đã tổ chức thi kết thúc học kỳ cho 55 học phần với hơn 200 phòng thi, huy động hơn 400 lượt cán bộ chỉ đạo và coi thi. Tất cả diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Trong gần 1000 lượt thí sinh dự thi chỉ có 3 thí sinh bị kỷ luật. Trong quá trình diễn ra đợt thi không xảy ra bất cứ sự cố nào về đề thi, công tác tổ chức, điều hành thi và chấm thi. Các hồ sơ đều được lưu giữ khoa học, đầy đủ, rõ ràng, chính xác. Kết quả đánh giá các học phần được khoa thông báo kịp thời, công khai, nhận được sự đồng tình của sinh viên. Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra các loại hồ sơ liên quan đến công tác chỉ đạo, tổ chức thi, đánh giá kết quả thi của khoa Ngữ văn.
Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, chi tiết, các thành viên trong đoàn đã trao đổi và góp ý với khoa một số điểm mang tính kỹ thuật để việc điều hành, tổ chức thi tốt hơn. Thay mặt đoàn Thanh tra, Ths Hà Văn Sơn, trưởng đoàn thanh tra đã kết luận đánh giá cao sự nghiêm túc, chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.